Privacy beleid

1. Algemeen
Rehak V.O.F. handelend onder de naam Lekker uit Kroatië gevestigd aan de Solisplein 1, 2909 SC Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. Alle persoonlijke informatie die aan Lekker uit Kroatië wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacy beleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 

2. Toepasselijkheid
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die Lekker uit Kroatië verzamelt en verwerkt van haar klanten, via onder meer het (online) klantenaccount en lekkeruitkroatie.nl 

3. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website lekkeruitkroatie.nl.

4. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?
Hieronder zal per dienstverlening worden aangeven welke gegevens wij verzamelen en verwerken, voor welk doel dit gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven.

4.1 Gebruik webwinkel lekkeruitkroatie.nl. 
Ten behoeve van de online dienstverlening verzamelt lekkeruitkroatie.nl persoonlijke gegevens, zoals: uw e-mailadres, naam en adresgegevens, telefoonnummer, IP-adres, bestel- en aankoophistorie, uw (online) bezoek- en bezorghistorie en betaalgegevens. 
Het doel van het verzamelen en het verwerken van deze gegevens is dat u optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten van de webwinkel lekkeruitkroatie.nl, zoals het plaatsen van een bestelling. Wanneer een bestelling wordt geplaatst via de webwinkel lekkeruitkroatie.nl dan verwerken wij uw adresgegevens om de bestelling af te kunnen leveren. Tevens verwerken wij uw contactgegevens om de bestelling te bevestigen.
Wij bewaren de gegevens van uw profiel zolang u dit profiel aanhoudt of voor zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij bewaren uw aankoopgegevens in ieder geval niet langer dan 2 jaar na de laatste aankoop of na het einde van de klantrelatie, waarna deze gegevens worden geanonimiseerd.

5. Jonger dan 16 jaar
Indien een gebruiker jonger is dan 16 jaar, mogen deze persoonsgegevens slechts aan ons worden verstrekt indien daarvoor toestemming is verkregen van één van ouders of wettelijk vertegenwoordigers die dit Privacy beleid hebben gelezen.

6. Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.

7. Verstrekken van uw gegevens aan derden
Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en activiteiten persoonsgegevens van u verwerken, gebeurt dit in de hoedanigheid van bewerker voor lekkeruitkroatie.nl. In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

8. Toegang tot en wijzigingen van uw gegevens
Indien u toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren, gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar Lekker uit Kroatië, op het adres: Solisplein 1, 2909SC Capelle aan den IJssel, of via het online contactformulier uw verzoek doorgeven. U kunt uw gegevens tevens inzien en wijzigen op uw profielpagina.

9. Vragen?
Heeft u een vraag of een klacht over het Privacy beleid van lekkeruitkroatie.nl? Dan kunt u contact opnemen met Lekker uit Kroatië  via het contactformulier op de website.